SQLUG, Local community edition med Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist

Det har blivit dags för SQLUG Local community edition igen. Det var några år sen sist. Talare den här gången är Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist.
Daniel och Magnus kommer att vara i Stockholm, i B3s lokaler. Som vanligt streamar vi till några andra orter också. Den här gången Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Getting your ducks in a row – understanding ordered data flows, with Daniel Hutmacher
There’s a lot of information out there to overwhelm you when it comes to performance tuning your queries. It’s very easy to feel like you’re drinking from a fire hose when you’re reading long blog posts or listening to technical conference sessions. Operators, metrics, wait statistics, page life expectancy, parallellism and fragmentation.
But let’s take a step back and understand the one fundamental principle of querying data – ordering. This session is all about interactively and visually explaining the flow of data in terms of ordering, and how that affects the performance of your queries and server.
Once you get these basics right, tuning will feel so much easier and execution plans may even start to appear quite intuitive.

RBAR bad. Sets good, with Magnus Ahlkvist
In this session, I will go over some way too common uses of RBAR (Row by Agonizing Row) processing and show different examples of how they can be replaced with a set based approach. We will look at performance comparisons and talk about code maintainability.
Most of the examples are war stories from my 20 years working with databases. Unfortunately, many of the bad examples come from my own code. Fortunately, many of the good examples also comes from my own code, fixing the bad code.


Stockholm
När / When: Torsdag den 24 oktober, från 17:00, presentationerna börjar 18:00 / Thursday October 24th, from 17:00, Presentations start at 18:00.
Var / Where: B3 DBAce, Kungsbron 2, Stockholm.
Anmälan / Registration: https://www.eventbrite.com/e/sqlug-meeting-with-daniel-hutmacher-and-magnus-ahlkvist-tickets-73556530563

Göteborg
När / When: Torsdag den 24 oktober, från 17:30, Streamen till presentationen i Stockholm startar 18:00 / Thursday October 24th from 17:30. Stream with presentations from Stockholm starts at 18:00.
Var / Where: Advectas, Packhusplatsen 3, Göteborg
Anmälan / Registration: https://www.eventbrite.com/e/sqlug-meeting-with-daniel-hutmacher-and-magnus-ahlkvist-goteborg-streaming-tickets-73781060137

Helsingborg
När / When:
Torsdag den 24 oktober, från 17:00. Streamen till presentationen i Stockholm startar 18:00 / Thursday October 24th from 17:00. Stream with presentations from Stockholm starts at 18:00.
Var / Where: Hbg Works, Drottninggatan 14, Helsingborg
Anmälan / Registration: https://www.eventbrite.com/e/sqlug-meeting-with-daniel-hutmacher-and-magnus-ahlkvist-tickets-73678314823

Malmö
När / When: Torsdag den 24 oktober, från 17:00. Streamen till presentationen i Stockholm startar 18:00 / Thursday October 24th from 17:00. Stream with presentations from Stockholm starts at 18:00.
Var / Where: SolidQ, Skomakaregatan 6, Malmö
Anmälan / Registration: https://www.eventbrite.com/e/sqlug-meeting-with-daniel-hutmacher-and-magnus-ahlkvist-malmo-streaming-tickets-74024636681

Material från Itziks presentation

Idag, den 21:a maj, hade vi förmånen att se Itzik Ben-Gan presentera sin session Ordering Woes. Här kan du kan ladda ner materialet från presentationen. Av rättighetsskäl kan vi tyvärr inte lägga upp någon video från presentationen.

Mer av Itzik

Om du vill ha mer av samma sak så kommer Itzik tillbaka till Stockholm den 26:e november och håller då återigen sin Masterclass på Addskills-Cornerstone i Stockholm.

Fler sessioner i maj!

Glöm inte att anmäla dig till Ronen Arielys session, kvällen den 31:a där han pratar om Azure SQL Database Elastic Pools. Det eventet hålls i Malmö och streamas till Stockholm och Växjö. Läsa mer och anmäla dig kan du göra på följande länkar:

Andrija's presentation och därefter SQLUG årsmöte

Stort tack till Andrija Marcic för hans föredrag om Azure SQL Data Warehouse.

Andrija’s presentation finns att hämta här:
Azure_SQL_Data_Warehouse.pdf

Samma kväll den 16:e mars efter att Andrija hållit sitt intressanta anförande vid SQLUG-träffen så ägde även årsmötet för den ideella föreningen SQLUG rum.
Tidigare Ordförande Håkan Winther samt Sekreterare Lars Utterström valde båda att kliva åt sidan.

Den nya styrelsen för 2017 lyder då:
Ordförande: Peter Larsson
Vice ordförande: Shakir Bohari
Sekreterare: Daniel Hutmacher
Kassör: Magnus Ahlkvist
Suppleant: Mikael Wedham

Protokollet från årsmötet finns att tillgå här:
Protokoll_SQLug_arsmote_2016.pdf

För dem som missade Andrija Marcic’s presentation eller vill se den igen finns videoinspelningen tillgänglig på vår YouTube kanal:
www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Andrija Marcic i Stockholm och årsmöte

Välkommen till SQLUG träff med Andrija Marcic och årsmöte i Stockholm den 16/3 kl 17.30

Denna gång kommer vi att få en föreläsning om SQL Azure Data Warehouse av Andrija.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 16:e mars kl 17.30 – 20.00
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/31961125587

Session:

SQL Azure Data Warehouse
I denna session går vi igenom vad Azure DataWarehouse är, när man ska använda den samt hur den arkitekturen ser ut.
I en serie av demos visar jag hur man provisionerar, skalar och laddar information in i Azure DataWarehouse samt hur man kopplar ihop strukturerad information med ostrukturerad information med hjälp av Polybase. 

 


Bio:
Andrija arbetar i Microsofts Partnerteam som teknik specialist inom området data platform. Andrija hjälper Microsofts partnerlandskap komma igång, förstå och bygga sin affär kring Microsofts BI stack samt utveckla deras kompetens och leveransförmåga.

Valberedningen
Som ni vet är SQLUG en medlemsstyrd förening, och nu är det snart dags att på årsmötet välja styrelse inför nästa verksamhetsår.
Denna gång kommer en eller fler av styrelsens nuvarande medlemmar inte att ställa upp för omval, varför det är extra viktigt att vi får in nomineringar från er.
Kontakta valberedingen på email adress steinar.andersen@sqlservice.se med dina förslag!

Agenda SQLUG årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av två år (ojämna år).
11. Val av en (ojämna år) eller två ledamöter (jämna år) i styrelsen för en tid av två år.
12. Eventuella fyllnadsval.
13. Val av suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

Varmt välkomna!

SQLUG-meeting with Allan Lyhre presenting APS (former PDW)

SQLug.se has the pleasure of inviting you to a session with Mr Allan Lyhre from Microsoft presenting Microsoft APS (formerly known as PDW).
HP Europe has set up a machine in Holland which he will use for demonstration.

Breakfast is served from 08:30 and the presention starts at 09:00

Venue: Radisson Blu Malmö
Date: 28th of February 09:00-10:00

For more information and registration: http://www.eventbrite.com/event/32052961270

SQLUG-träff med Ola Hallengren i Malmö

SQLUG tackar alla deltagare och förstås föredragshållaren Ola Hallengren som i Malmö den 16:e november höll sin presentation; Building a Performance Monitoring System Using Extended Events and DMVs

Presentationen från träffen finns att hämta här: 20161116_OlaHallengren_Building_performance_monitoring.pptx

SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö

Ett hjärtligt tack till Johan Åhlén som i Malmö den 12:e oktober höll sitt föredrag; SQL Server 2016 Temporal Tables

Se gärna artikeln skriven av Johan:
http://www.sqlservercentral.com/articles/SQL+Server+2016/147087/

För dem som inte hade vägarna förbi finns en videopresentation som sammanfattar det viktigaste.
https://channel9.msdn.com/Blogs/MVP-Data-Platform/Time-Travelling-with-Temporal-Tables

Inbjudan SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö

Välkommen till SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö som kommer att tala om SQL Server 2016 Temporal Tables

Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: 12 oktober kl 10:00 – 12:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Topic: Tidsresor – med SQL Server 2016 Temporal Tables
En av de viktigaste nyheterna i SQL Server 2016 är möjligheten att göra tidsresor i dina databaser. Genom att använda Temporal Tables kan du göra sådant som att ställa frågor mot en tabell så som den såg ut vid en viss tidigare tidpunkt, få info om alla förändringar som skett under ett visst tidsintervall eller backa tillbaka förändringar (exempelvis göra ”undo” på en hel laddning av ett datalager).
 
Johan kommer att gå igenom hur Temporal Tables fungerar och hur du kan dra nytta av dem i praktiken.

Speaker bio:
Johan Åhlén är MVP och en uppskattad talare i SQL Server-sammanhang. Han har medverkat i ett par böcker, arrangerat svenska mästerskapen i prestandaoptimering på SQL Server, varit ordförande i användarföreningen och utsetts av Computer Sweden/Techworld som en av Sveriges främsta utvecklare. Han jobbar numera som egen konsult. Mer info om Johans bakgrund finns här: https://www.johanahlen.info/om-mig/

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/28008237392