Sponsorer

Stort tack till våra värdefulla sponsorer för deras support! Medlemskap och alla våra aktiviteter och seminarier är kostnadsfria och helt finansierade av våra sponsorer.

Vill Du att ditt företag ska synas här på sidan, i våra nyhetsbrev och på våra möten? Kontakta oss på info@sqlug.se!

As a global data consulting firm, Lucient (formerly known as SolidQ) has been helping businesses since 2002 to unlock insights, streamline operations, and gain competitive advantages through their data.

SQL Service is a consultancy company specialized on Microsoft SQL Server. We deliver services such as performance optimization, T-SQL programming, BI, designing SQL Server solutions and environments.

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom IT och management. Den starka företagskulturen präglas av kundfokus, entreprenörskap och konsulternas ständiga utveckling.
Idag är vi över 650 medarbetare och har en omsättning på över 750 miljoner.