Inbjudan SQLUG-träff med David Söderlund i Göteborg och Malmö

Vi har glädjen att inbjuda till SQLUG-träff med David Söderlund som gästar både Malmö och Göteborg inom en snar framtid.

David Söderlund

Från signal till query
David kommer att berätta om de tekniker han använder för att transformera och förfina data i en ström med Reactive Linq.
Vi går igenom ett exempelsystem där data kommer från ett påhittat parkeringshus. Dataströmmen av bilar som kommer och lämnar skickar vi dels snyggt och prydligt till SQL Server genom att nyttja in-memory teknikerna i SQL Server 2014
Dataströmmen blir också i realtid konverterad till en smartare ström av händelser som vi vill analysera och skickas därpå till Azure Stream Analytics och Azure Machine Learning.
Denna session baseras löst på lambda architecture för event-based data handling men är dels tillämpad för Microsoft dataplattformen och den är också något förenklad för att lättare visa upp möjligheterna i Reactive Linq.

Bio:
David Söderlund, utvecklare och konsult på SolidQ. David bygger system, lösningar, och integrationer för hög prestanda och enkel överblick. Ändamålen med en elegant lösning är den drivande kraften för honom att lära sig nya saker som han hoppas kunna dela med sig hos SQLug.

Läs mer och anmäl dig på:

Göteborg: Göteborg City Konferens – 15:e juni kl 08:30
Malmö: Radisson Blue Östergatan 10 – 16:e juni kl 09:00
 
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Varmt välkomna!

Inbjudan SQLUG-träff i Stockholm med Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist

Välkommen till SQLUG-träff med Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist i Stockholm 14/6.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 14 juni kl 18.00 – 20:00
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/25655637703

Daniel Hutmacher

Koll på common table expressions
Common Table Expressions är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förenkla och optimera din T-SQL-kod. Inte bara kan du göra din kod mer läsbar och begriplig, du kan även bygga bort loopar och cursors och skapa snygga rapportvisualiseringar.
Jag kommer i min presentation gå igenom hur en CTE fungerar under skalet, titta närmare på rekursiva CTE’er samt visa på avancerade tillämpningar. Och, förstås, hur man får allt det här att gå så snabbt som möjligt!

Bio:
Daniel Hutmacher är SQL Server-utvecklare och konsult och har jobbat med att utveckla databaser och dataintegrationer i över 15 år, framför allt inom BI. Jobbet är som roligast när en databasfråga plötsligt går hundra gånger så fort i ett enkelt handgrepp. Du hittar Daniel på bloggen sqlsunday.com och han skriver till och från om SQL Server-optimering på dba.StackExchange.com.

Magnus Ahlkvist

Du har fått lära dig att statistik ska uppdateras. Du har kanske till och med implementerat Ola Hallengren's script för att ge kärlek åt index och statistik. Det räcker, eller hur? Men om det inte räcker? Om ditt data och din applikation är sådana att statistiken ALLTID kommer att vara föråldrad?
Vi kommer att titta på vektorer, histogram, traceflaggor och annat otäckt. ”Det beror på” är ord som kommer att yttras.

Bio:
Magnus har jobbat med databaser sedan 1999, då framförallt med Microsoft Access, men sedan cirka 16 år med SQL Server. På visitkorten har det stått en massa olika saker, alltifrån webbutvecklare till gruppchef men SQL Server har alltid varit en stor del av både jobbet och fritiden.
Idag står det DBA på visitkortet. Samt pappa, tågpendlare och överviktig löpare.

Varmt välkommna!

Damians presentation och därefter SQLUG årsmöte

Stort tack till Damian Widera för hans föredrag om nya funktioner i SQL Server 2016.

Damian’s presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/damian_feb2016.zip

Samma kväll den 22:e februari efter att Damian hållit sitt intressanta anförande vid SQLUG-träffen så ägde även årsmötet för den ideella föreningen SQLUG rum.

Efter sju år som idogt arbetande ordförande i SQLUG valde Johan Åhlén att kliva åt sidan.

Den nya styrelsen för 2016 lyder då:

Ordförande: Håkan Winther

Vice Ordförande: Shakir Bohari

Sekreterare: Lars Utterström

Kassör: Peter Larsson

Protokollet från årsmötet finns att tillgå här:

Protokoll_SQLug_arsmote_2015.pdf

För dem som missade Damian Widera’s presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Damian Widera i Stockholm och årsmöte

Välkommen till SQLUG träff med Damian Widera och årsmöte i Stockholm den 22/2 kl 17:00.

Vi har glädjen att åter få besök av ingen mindre än den välkände och SQL Server MVPn; Damian Widera.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 22:a februari kl 17.00 – 19:30
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/20955737174

Session info:
The next version; SQL Server 2016
The new administrative features that will be available in the next version.
* Stretch Database
* Query Store


Damian Widera bio:
Software engineer with 10+ years of professional experience in all aspects of software development.
Damian participated in a number of projects in international environments and possesses practical knowledge of procedures and tools which are necessary for successful implementation of such projects.
Now he focuses on building solutions based on Microsoft SQL Server environment (including complex database driven systems, database administering, tuning and optimization).
Damian is experienced speaker and columnist. Damian holds various Microsoft Certifications: he is a Microsoft Certified Trainer, Solution Developer or .NET and Database Administrator from 2004. He now is also an MCSE of Data Platform. Describes himself as an energetic actor.

The presentation will be held in English.
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Efter Damian´s presentation kommer SQLUGs årsmöte att hållas.

Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet att besluta. Förslaget finns publicerat under Nyheter på hemsidan vår hemsida www.sqlug.se

Valberedningen

Som ni vet är SQLUG en medlemsstyrd förening, och nu är det snart dags att på årsmötet välja styrelse inför nästa verksamhetsår.
Denna gång kommer en eller fler av styrelsens nuvarande medlemmar inte att ställa upp för omval, varför det är extra viktigt att vi får in nomineringar från er.
Kontakta valberedingen på email adress steinar.andersen@sqlservice.se med dina förslag!

Agenda SQLUG årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av en person.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
17. Stadgeändring och Övriga frågor.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

Inbjudan SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm

Välkommen till SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm den 9/12 då hon kommer prata om In-Memory OLTP.

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Onsdagen den 9:e december kl 18:00 – 20:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.
För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/19083908484

Varmt välkomna!

P.S. Kalen Delaney håller en kurs en hel vecka. Detta kan vara sista tillfället någonsin att gå en kurs för Kalen i Sverige, eftersom hon har planer på att pensionera sig. D.S.

Presentationsfiler från träffarna med Chris Webb

Ett stort tack till Chris Webb för hans mycket uppskattade föreläsningar i Malmö, Göteborg och Stockholm om: Best practices for collecting and analysing data with Power Query.

Chris presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/chris_webb_malmo_gothenburg_stockholm_sep2015.zip

För dem som missade Chris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Malmö, Göteborg och Stockholm

Välkommen till SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Stockholm den 17/11

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Tisdag 17:e november kl 18:00 – 20:00

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Dynamiska sökningar
Många applikationer har funktioner där användarna kan ange många olika sökvillkor för att hitta information. Att implementera sådana sökningar så att de blir effektiva och lätta att underhålla är alltid en utmaning.
I denna presentation ska vi främst titta på två lösningar: statisk SQL med OPTION (RECOMPILE) och dynamisk SQL. Vi ska titta på hur man implementerar dem, och när man ska välja den ena eller den andra.

 

Biografi:

Erland Sommarskog utsågs som den andre i Sverige MVP på SQL Server 2001, som tack för sin aktivitet i newsgrupper och forum i SQL Server, något han fortsatt sedan dess, driven av ett brinnande intresse att hjälpa
människor att använda SQL Server bättre. Han publicerar också längre artiklar kring SQL Server på sin väbbplats http://www.sommarskog.se.
I yrkeslivet är han egen företagare och säljer konsulttjänster kring SQL Server.

Läs mer och anmäl er på:

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Stockholm:
Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Tisdag 17:e november kl 18:00 – 20:00
http://www.eventbrite.com/event/18542223289

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Göteborg:
Plats: Göteborg City Konferens
Tid: Onsdag 18:e november kl 14:30 – 16:30
http://www.eventbrite.com/event/18542354682

SQLUG-träff med Erland Sommarskog i Malmö:
Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Torsdag 19:e november kl 09:00 – 11:00
http://www.eventbrite.com/event/18542429907

Varmt välkomna!

Presentationsfiler från träffen med Boris Hristov

SQLUG vill rikta ett stor tack till Boris Hristov för hans brillianta presentation vid SQLUG-mötet den 1:a september inför en lite mindre men tapper och intresserad skara.

Boris presentationsfil samt T-SQL skripten finns att hämta nedan:

För dem som missade Boris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Chris Webb i både Malmö, Göteborg och Stockholm

Välkommen till SQLUG-träff med Chris Webb i både Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vi har fått förmånen att välkomna till träff med Chris Webb som gör en Sverige-turné på tre orter.

Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

The presentation will be held in English.

Best practices for collecting, combining and analysing data with Power Query
So you’ve played around with Power Query in Excel; now it’s time to put it to work. In this session you’ll learn how to ‘think’ in Power Query. You’ll see a number of examples of how Power Query can be used to solve real world problems and understand the best practices and patterns that you can take back to work and use immediately. Examples will include:
• Creating and using a parameter table
• Combining data from multiple Excel workbooks into a single data set
• Handling errors and unavailable data sources
• Calling web services, handling authentication and working with XML
• Performing sentiment analysis in Excel with Power Query and Azure Machine Learning

 

Bio:
Chris Webb is an independent consultant and trainer based in the UK, specialising in SQL Server Analysis Services, MDX, DAX, Power Pivot, Power Query and Power BI. A regular speaker at user groups and conferences around the world, such as SQLBits, the PASS Summit and the PASS Business Analytics Conference, he has received Microsoft's Most Valuable Professional (MVP) award for ten years running. He is the co-author of several books such as ”MDX Solutions”, ”Expert Cube Development with SQL Server Analysis Services”, ”SQL Server Analysis Services 2012: The BISM Tabular Model” and “Power Query for Power BI and Excel” and blogs about Microsoft BI at http://blog.crossjoin.co.uk/ . More information about his consultancy can be found at http://www.crossjoin.co.uk and his training courses at http://www.technitrain.com

Läs mer och anmäl er på:

SQLUG-träff med Chris Webb i Malmö:
Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: Onsdag 23:e september kl 14:00 – 16:00
http://www.eventbrite.com/event/17558834948

SQLUG-träff med Chris Webb i Göteborg:
Plats: Göteborg City Konferens
Tid: Torsdag 24:e september kl 14:00 – 16:00
http://www.eventbrite.com/event/17558927224

SQLUG-träff med Chris Webb i Stockholm:
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset
Tid: Fredagen 25:e september kl 10:00-12:00
http://www.eventbrite.com/event/17473992181

Varmt välkomna!