SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö

Ett hjärtligt tack till Johan Åhlén som i Malmö den 12:e oktober höll sitt föredrag; SQL Server 2016 Temporal Tables

Se gärna artikeln skriven av Johan:
http://www.sqlservercentral.com/articles/SQL+Server+2016/147087/

För dem som inte hade vägarna förbi finns en videopresentation som sammanfattar det viktigaste.
https://channel9.msdn.com/Blogs/MVP-Data-Platform/Time-Travelling-with-Temporal-Tables

Inbjudan SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö

Välkommen till SQLUG-träff med Johan Åhlén i Malmö som kommer att tala om SQL Server 2016 Temporal Tables

Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: 12 oktober kl 10:00 – 12:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Topic: Tidsresor – med SQL Server 2016 Temporal Tables
En av de viktigaste nyheterna i SQL Server 2016 är möjligheten att göra tidsresor i dina databaser. Genom att använda Temporal Tables kan du göra sådant som att ställa frågor mot en tabell så som den såg ut vid en viss tidigare tidpunkt, få info om alla förändringar som skett under ett visst tidsintervall eller backa tillbaka förändringar (exempelvis göra ”undo” på en hel laddning av ett datalager).
 
Johan kommer att gå igenom hur Temporal Tables fungerar och hur du kan dra nytta av dem i praktiken.

Speaker bio:
Johan Åhlén är MVP och en uppskattad talare i SQL Server-sammanhang. Han har medverkat i ett par böcker, arrangerat svenska mästerskapen i prestandaoptimering på SQL Server, varit ordförande i användarföreningen och utsetts av Computer Sweden/Techworld som en av Sveriges främsta utvecklare. Han jobbar numera som egen konsult. Mer info om Johans bakgrund finns här: https://www.johanahlen.info/om-mig/

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/28008237392

Inbjudan SQLUG-träff med Ola Hallengren i Malmö

Med stor glädje har vi äran att bjuda in till träff med världskändisen i SQL sfären och MVPn: Ola Hallengren i Malmö.

Plats: Radisson Blu Malmö
Tid: 16 november 08:30-10:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Abstract: Building a Performance Monitoring System Using Extended Events and DMVs
You are using Extended Events and dynamic management views (DMVs) to analyze performance problems in your databases. How do you go from there to building a performance-monitoring system that is easy to use and that works at scale? In this session, learn techniques for loading and parsing Extended Events into a central monitoring database in close to real time, correlating the events with query plans, indexing the data for performance, and making the information easily available.

Bio:
Ola Hallengren is a DBA and database developer living in Sweden. Currently he's a Senior DBA for an investment bank. Ola is the author of the popular maintenance solution at http://ola.hallengren.com, and a Microsoft MVP.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/28376393557
 

Inbjudan SQLUG-träff med David Söderlund i Göteborg och Malmö

Vi har glädjen att inbjuda till SQLUG-träff med David Söderlund som gästar både Malmö och Göteborg inom en snar framtid.

David Söderlund

Från signal till query
David kommer att berätta om de tekniker han använder för att transformera och förfina data i en ström med Reactive Linq.
Vi går igenom ett exempelsystem där data kommer från ett påhittat parkeringshus. Dataströmmen av bilar som kommer och lämnar skickar vi dels snyggt och prydligt till SQL Server genom att nyttja in-memory teknikerna i SQL Server 2014
Dataströmmen blir också i realtid konverterad till en smartare ström av händelser som vi vill analysera och skickas därpå till Azure Stream Analytics och Azure Machine Learning.
Denna session baseras löst på lambda architecture för event-based data handling men är dels tillämpad för Microsoft dataplattformen och den är också något förenklad för att lättare visa upp möjligheterna i Reactive Linq.

Bio:
David Söderlund, utvecklare och konsult på SolidQ. David bygger system, lösningar, och integrationer för hög prestanda och enkel överblick. Ändamålen med en elegant lösning är den drivande kraften för honom att lära sig nya saker som han hoppas kunna dela med sig hos SQLug.

Läs mer och anmäl dig på:

Göteborg: Göteborg City Konferens – 15:e juni kl 08:30
Malmö: Radisson Blue Östergatan 10 – 16:e juni kl 09:00
 
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

Varmt välkomna!

Inbjudan SQLUG-träff i Stockholm med Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist

Välkommen till SQLUG-träff med Daniel Hutmacher och Magnus Ahlkvist i Stockholm 14/6.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 14 juni kl 18.00 – 20:00
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/25655637703

Daniel Hutmacher

Koll på common table expressions
Common Table Expressions är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förenkla och optimera din T-SQL-kod. Inte bara kan du göra din kod mer läsbar och begriplig, du kan även bygga bort loopar och cursors och skapa snygga rapportvisualiseringar.
Jag kommer i min presentation gå igenom hur en CTE fungerar under skalet, titta närmare på rekursiva CTE’er samt visa på avancerade tillämpningar. Och, förstås, hur man får allt det här att gå så snabbt som möjligt!

Bio:
Daniel Hutmacher är SQL Server-utvecklare och konsult och har jobbat med att utveckla databaser och dataintegrationer i över 15 år, framför allt inom BI. Jobbet är som roligast när en databasfråga plötsligt går hundra gånger så fort i ett enkelt handgrepp. Du hittar Daniel på bloggen sqlsunday.com och han skriver till och från om SQL Server-optimering på dba.StackExchange.com.

Magnus Ahlkvist

Du har fått lära dig att statistik ska uppdateras. Du har kanske till och med implementerat Ola Hallengren's script för att ge kärlek åt index och statistik. Det räcker, eller hur? Men om det inte räcker? Om ditt data och din applikation är sådana att statistiken ALLTID kommer att vara föråldrad?
Vi kommer att titta på vektorer, histogram, traceflaggor och annat otäckt. ”Det beror på” är ord som kommer att yttras.

Bio:
Magnus har jobbat med databaser sedan 1999, då framförallt med Microsoft Access, men sedan cirka 16 år med SQL Server. På visitkorten har det stått en massa olika saker, alltifrån webbutvecklare till gruppchef men SQL Server har alltid varit en stor del av både jobbet och fritiden.
Idag står det DBA på visitkortet. Samt pappa, tågpendlare och överviktig löpare.

Varmt välkommna!

Damians presentation och därefter SQLUG årsmöte

Stort tack till Damian Widera för hans föredrag om nya funktioner i SQL Server 2016.

Damian’s presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/damian_feb2016.zip

Samma kväll den 22:e februari efter att Damian hållit sitt intressanta anförande vid SQLUG-träffen så ägde även årsmötet för den ideella föreningen SQLUG rum.

Efter sju år som idogt arbetande ordförande i SQLUG valde Johan Åhlén att kliva åt sidan.

Den nya styrelsen för 2016 lyder då:

Ordförande: Håkan Winther

Vice Ordförande: Shakir Bohari

Sekreterare: Lars Utterström

Kassör: Peter Larsson

Protokollet från årsmötet finns att tillgå här:

Protokoll_SQLug_arsmote_2015.pdf

För dem som missade Damian Widera’s presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Damian Widera i Stockholm och årsmöte

Välkommen till SQLUG träff med Damian Widera och årsmöte i Stockholm den 22/2 kl 17:00.

Vi har glädjen att åter få besök av ingen mindre än den välkände och SQL Server MVPn; Damian Widera.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 22:a februari kl 17.00 – 19:30
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/20955737174

Session info:
The next version; SQL Server 2016
The new administrative features that will be available in the next version.
* Stretch Database
* Query Store


Damian Widera bio:
Software engineer with 10+ years of professional experience in all aspects of software development.
Damian participated in a number of projects in international environments and possesses practical knowledge of procedures and tools which are necessary for successful implementation of such projects.
Now he focuses on building solutions based on Microsoft SQL Server environment (including complex database driven systems, database administering, tuning and optimization).
Damian is experienced speaker and columnist. Damian holds various Microsoft Certifications: he is a Microsoft Certified Trainer, Solution Developer or .NET and Database Administrator from 2004. He now is also an MCSE of Data Platform. Describes himself as an energetic actor.

The presentation will be held in English.
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Efter Damian´s presentation kommer SQLUGs årsmöte att hållas.

Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet att besluta. Förslaget finns publicerat under Nyheter på hemsidan vår hemsida www.sqlug.se

Valberedningen

Som ni vet är SQLUG en medlemsstyrd förening, och nu är det snart dags att på årsmötet välja styrelse inför nästa verksamhetsår.
Denna gång kommer en eller fler av styrelsens nuvarande medlemmar inte att ställa upp för omval, varför det är extra viktigt att vi får in nomineringar från er.
Kontakta valberedingen på email adress steinar.andersen@sqlservice.se med dina förslag!

Agenda SQLUG årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av en person.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
17. Stadgeändring och Övriga frågor.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

Inbjudan SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm

Välkommen till SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm den 9/12 då hon kommer prata om In-Memory OLTP.

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Onsdagen den 9:e december kl 18:00 – 20:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.
För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/19083908484

Varmt välkomna!

P.S. Kalen Delaney håller en kurs en hel vecka. Detta kan vara sista tillfället någonsin att gå en kurs för Kalen i Sverige, eftersom hon har planer på att pensionera sig. D.S.

Presentationsfiler från träffarna med Chris Webb

Ett stort tack till Chris Webb för hans mycket uppskattade föreläsningar i Malmö, Göteborg och Stockholm om: Best practices for collecting and analysing data with Power Query.

Chris presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/chris_webb_malmo_gothenburg_stockholm_sep2015.zip

För dem som missade Chris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE